Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Kedves Látogató!

Az itt található Tehetség Blogot 2015 elején a TÁMOP 3.4.5-12-2012-0001 Tehetséghidak Program alatt meghirdetett, Tehetség Hónapja elnevezésű programunk hívta életre. Számos tehetségponti beszámolónak adott helyet ez a felület, és később a Matehetsz által megvalósított további projekteknek is megjelenési lehetőséget biztosított. A Magyar Templeton Program résztvevői, majd az EFOP 3.2.1 Tehetségek Magyarországa tutoráltjai is közöltek itt rövid élménybeszámolókat.

A blog új bejegyzéseket már nem fogad, de tartalmát itt megőrizzük.

Amennyiben a Matehetsz aktuális tevékenységeiről tájékozódni szeretne, kérjük, keresse föl a tehetseg.hu portálunkat, illetve a matehetsz.hu oldalt.

Elsőként kaptuk meg a Nemzeti Minőségi Díjat!

Elsőként kaptuk meg a Nemzeti Minőségi Díjat!

Szandaszőlősi Média Szakkör (SZMSZ) · 2015. május 6. 12:27

A hazai köznevelési intézmények közül elsőként a Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kapta meg a Nemzeti Minőségi Díjat. Ezzel az elismeréssel az intézmény immár 6 hazai és nemzetközi minőség díjjal rendelkezik, mely kiemelkedő a magyar oktatási rendszerben.

Az elismerést 2015.01.28-án az EMMI épületében Glattfelder Béla (gazdaságszabályozásért felelős) államtitkár adta át Hegyiné Mladoniczki Évának, az intézmény vezetőjének

Az EFQM (European Foundation for Quality Management) által kidolgozott önértékelési modellt és kritériumrendszert, amit az üzleti kiválóság modelljének is neveznek, több mint 30 európai és Európán kívüli ország vette át, mely a magyarországi díjnak is követelmény– és szempontrendszerét képezi. A díj nem a termék vagy a szolgáltatás minőségét díjazza, hanem az egész szervezet kiválóság terén végzett tevékenységét, eredményét. A díj meghirdetéséért a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium a felelős.

Mivel a Nemzeti Minőségi Díj kritériumrendszere teljes egészében megegyezik az európai EFQM Kiválóság Díj kritériumrendszerével, a visszajelzés alapján nemcsak a magyar, hanem az európai minőségszinttel is összemérhetik magukat a pályázók.

A Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület az európai rendszeren alapuló értékelési folyamat eredményeként a Nemzeti Minőségi Díjat közszolgáltatói szervezet kategóriában a Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolának ítélte. Magyarországon köznevelési intézmény még nem részesült ilyen magas szintű minőségügyi elismerésben.

A Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1996 óta folytat tudatos minőségfejlesztő tevékenységet és építi, fejleszti minőségirányítási rendszerét. Az intézmény pedagógiai stratégiájának végrehajtásában fontos eszközként tekint a szervezeti kultúra fejlesztésére. Ehhez nyújt segítséget az EFQM kiválóságmodellje, amelyet modellként használ az intézmény saját szervezetének elemzésére és fejlesztésére.

A Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola minőségügyi elismerései:

2000 - IIASA-Shiba Alapítvány – Elismerő Oklevél kiemelkedő minőségfejlesztő munkáért csoportos kategóriában. Az oklevél öt közoktatási intézmény hálózati tanulásért tett munkáját ismerte el.

2001 - IIASA-Shiba Alapítvány – Elismerő Oklevél kiemelkedő minőségfejlesztő munkáért  szervezet  kategóriában. Az oklevél az intézmény minőségirányítási rendszerének fejlesztését ismerte el.

2003 - Közoktatás Minőségéért Díj ezüstfokozat. A díjat az intézmény a közoktatási minőségfejlesztés területén nyújtott kiemelkedő, mintaadó tevékenységéért kapta.

2006 - EFQM-Európai Kiválóság Díj- EFQM Recognised for Excellence 5* (5 csillagos elismerés a kiválóságért). A Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a Recognised for Excellence 5* (kategóriájában a legmagasabb) elismerést kapta a beadott pályázat és az egyhetes helyszíni audit alapján.

2011 - IIASA-Shiba Díj szervezeti kategóriában. A IIASA-Shiba Díj az Átfogó Minőségvezetési Rendszer bevezetésében kitűnt vállalatok, csoportok és egyének erőfeszítéseit ismeri el. A díjat a minőségjavítási folyamatért vagy a folyamatban használható tapasztalatok terjesztéséért lehet odaítélni vállalati, csoportos és egyéni kategóriában.

A kitüntetés indoklása szerint az intézmény egyedi minőségirányítási rendszerének működtetésével példát mutat a nevelési-oktatási intézményeknek a tanulószervezetté válás folyamatában.

2014- Nemzeti Minőségi Díj